Janis Kupčs (LV)

ET IN ARCADIA EGO

4 – 6 statulėlės, kaulinis porcelianas, degimo temperatūra – 1260 Co

Porceliano objektų grupė yra modernaus idealizuoto įvaizdžio parafrazė – nerūpestingas lėlių gyvenimas ir nemirtingumas. Et in Arcadia ego yra 1637–1638 m. Nikola Puseno, žymaus klasikinio prancūzų baroko stiliaus tapytojo, paveikslas. Pažodinis „Et in Arcadia Ego“ vertimas yra „Net Arkadijoje aš esu“. Ankstyviausias Puseno biografas Džiovanis Pietro Belori suprato, kad frazė „aš“ reiškia mirtį, todėl paveikslas tapo memento mori, primindamas žiūrovui, kad net palaimingoje Arkadijos utopijoje mirtis vis dar egzistuoja.

 

X