Liudas Parulskis (LT)

Subordinacija

Arbatos servizas 6 žmonėms, kaulinis porcelianas, dekolės, “Jiesia” arbatinukas
Labai nepatogūs arbatos puodeliai su aiškia hierarchijos sistema.

 

Lūkesčiai ir kitos prekės 
9 kioskų modeliai, kaulinis porcelianas, dekolės

Tęstinio projekto (jau buvo: video instaliacija (2015), muziejaus eksponatas (2018) ir teatrinis performansas (2019)) loginė tąsa. Tinkamiausia prekybos kiosko prekė – to paties kiosko modeliukai, padaryti iš porceliano. Vartojimo ratas užsidaro.

X