Rokas Dovydėnas

Rokas Dovydėnas yra tarpdisciplininis menininkas, tyrėjas ir kuratorius, gyvenantis ir dirbantis Vilniuje. 2020 m. baigė VDA meno doktorantūros studijas, šiuo metu dėsto VDA ir MRU. Roko darbai yra konstruojami iš kultūrinės patirties ir asmeninių prisiminimų. Autoriaus keramikos instaliacijos turi tamprų ryšį su aplinka, kurioje eksponuojami darbai ir žiūrovu, kuris tampa visaverčiu instaliacijos dalyviu.
X