Una Mjurka

Una Mjurka gimė Rygoje, Latvijoje. Ji gavo meno laipsnį iš Rygos taikomosios dailės mokyklos ir Latvijos dailės akademijos keramikos bakalauro laipsnį. 1994 m. Mjurka persikėlė į JAV, kad galėtų tęsti studijas Humboldto valstybiniame universitete (Arcata, CA), o vėliau – San Jose Valstybiniame universitete (San Jose, CA). Ji plačiai eksponavo visoje JAV (beveik dvidešimt valstijų) ir dalyvavo parodose Australijoje, Austrijoje, Kinijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Lietuvoje ir jos gimtojoje Latvijoje.

Augti sovietmečiu buvo unikali patirtis, turėjusi įtakos Mjurkos kūrybai ir gyvenimo perspektyvoms. Įtakota savo praeities, Mjurka suinteresuota ieškoti žmogaus prigimties ir kondicionavimo per Maslou psichologinių poreikių piramidės prizmę, suskirstytą į dvi išskirtines grupes, tokias kaip „pagrindiniai“ ir „būties“ poreikiai. Savo darbe Mjurka švenčia pasaulietinių ritualų grožį ir paprastumą, atitinkantį pagrindinius žmogaus poreikius, tuo pat metu referuojant į plačiai paplitusį vartotojiškumą šiuolaikinėje visuomenėje.

X